Dự kiến 40 tỷ đồng đầu tư đường nội thị Tây Giang

AN BÌNH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 36/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang.

Mục tiêu dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực trung tâm hành chính huyện Tây Giang theo quy hoạch, góp phần nâng cấp tuyến ĐT606 đáp ứng nhu cầu lưu thông và tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

Quy mô đầu tư tuyến đường với tổng chiều dài dự kiến 1,1km, lý trình từ km13+400 đến km14+500 (trong đó đoạn từ km13+400 đến km13+500 có chiều dài 100m chỉ nâng cấp, cải tạo trên nền đường sẵn có) và hệ thống an toàn giao thông.

Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 36 tỷ đồng và ngân sách huyện Tây Giang 4 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2023.

TAGS