Gần 3 tỷ đồng quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự toán công tác quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa ở các địa phương trên địa bàn Quảng Nam năm 2020 với gần 3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 chi cho hoạt động bảo trì đường sông.

Công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư nhằm quản lý, bảo vệ, duy trì khả năng khai thác của các tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo giao thông đường thủy an toàn, thông suốt. Theo đó, sẽ quản lý, bảo trì 154,4km đường thủy nội địa địa phương với 114 cột biển báo hiệu trên bờ, 42 phao báo hiệu dưới nước, 80 báo hiệu trên cầu, 23 đèn năng lượng mặt trời cần được bảo dưỡng, điều chỉnh.

TAGS