Hỗ trợ các hộ dân có rớ bị ảnh hưởng do nạo vét luồng cảng Kỳ Hà

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ các hộ gia đình có 9 rớ nằm trong khu vực Vũng Đằm (thuộc thôn Long Thạnh Tây, xã đảo Tam Hải) bị vùi lấp do đổ thải của dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 1).

Theo đó, UBND huyện Núi Thành thống nhất hỗ trợ 100%, đơn giá theo Biên bản làm việc ngày 4.1.2022 về việc thống nhất đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông (rớ đáy, rớ quay) chưa có trong danh mục bồi thường do UBND tỉnh ban hành.

UBND huyện Núi Thành giao Phòng TN-MT phối hợp Trung tâm Bồi thường và giải phóng mặt bằng thuộc Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam tham mưu lập thủ tục hỗ trợ cho các hộ dân.

TAGS