Loại bỏ 57 bến khách ngang sông

CÔNG TÚ |

UBND tỉnh vừa có quyết định công bố danh mục bến khách ngang sông, bến thủy nội địa hành khách, bến tổng hợp trên sông, hồ, ven biển tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn Quảng Nam.

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh thống nhất cho tiếp tục thực hiện 35 bến khách ngang sông; đồng thời loại bỏ 57 bến khách ngang sông đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 26.10.2009 và các bến có giấy phép nhưng hiện nay đã dừng hoạt động. Tiếp tục thực hiện và bổ sung mới 113 bến thủy nội địa hành khách, bến tổng hợp (có bến tổng hợp có chức năng kiểm soát) trên sông, hồ, ven biển.

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến ĐT609, địa phận thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) giáp ranh với Điện Bàn. Ảnh: T.C.T
Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến ĐT609, địa phận thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) giáp ranh với Điện Bàn. Ảnh: T.C.T

Các bến thủy nội địa hành khách, bến tổng hợp trên sông, hồ, ven biển tiếp tục thực hiện và bổ sung mới, bao gồm tuyến ven bờ biển phía tây đảo Cù Lao Chàm, tuyến sông Cổ Cò, tuyến sông Hội An, tuyến sông Cẩm Thanh, tuyến sông Đò, tuyến sông An Tân, tuyến quanh xã đảo Tam Hải, tuyến sông Bến Ván, tuyến sông Trường Giang, hồ thủy điện Sông Bung 5, hồ thủy điện A Vương, tuyến sông Thu Bồn II, tuyến sông Duy Vinh, tuyến sông Vu Gia, hồ thủy điện Sông Tranh 2, hồ Phú Ninh, hồ thủy điện Sông Tranh 3, tuyến sông Bàn Thạch, tuyến sông Tam Kỳ.

Một xe khách đậu đỗ trái phép tại ngã 3 Cây Cốc (Thăng Bình), nơi giao nhau giữa quốc lộ 1 với quốc lộ 14B. Ảnh: K.K
Một xe khách đậu đỗ trái phép tại ngã 3 Cây Cốc (Thăng Bình), nơi giao nhau giữa quốc lộ 1 với quốc lộ 14B. Ảnh: K.K

UBND tỉnh thống nhất giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng liên quan thông báo và hướng dẫn, giải quyết thủ tục cấp, gia hạn giấy phép hoạt động các bến thủy nội địa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo đúng quy định. Tiếp tục rà soát, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư cập nhật điều chỉnh, bổ sung danh mục các bến thủy nội địa hành khách tích hợp vào quy hoạch tỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

TAGS