Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

TÙNG CHI |

(QNO) - Ngày 23.6, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: C.N
Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: C.N

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên tư pháp xây dựng, cá nhân và tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, đội ngũ người trưng cầu giám định tư pháp liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Các địa phương, đơn vị phải quan tâm bố trí, bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, các điều kiện vật chất cần thiết khác cho tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở: Công Thương, Giao thông vận tải, NN&PTNT và Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh chủ động rà soát, lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị có đủ tiêu chuẩn theo quy định để đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ, chính sách thu hút cá nhân, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp lĩnh vực xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện giám định, kết luận giám định đối với các vụ việc được trưng cầu, yêu cầu giám định trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến các vụ án trọng điểm, cần tập trung xử lý.

TAGS