Nâng tầm đô thị Phú Ninh

VINH ANH |

Ngoài thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh cần huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ, phấn đấu hình thành đô thị loại V ở trung tâm các xã Tam Dân, Tam Đàn.

Xã Tam Đàn (Phú Ninh) có nhiều lợi thế trong phát triển đô thị khi nằm vị trí cửa ngõ TP.Tam Kỳ. Ảnh: V.A
Xã Tam Đàn (Phú Ninh) có nhiều lợi thế trong phát triển đô thị khi nằm vị trí cửa ngõ TP.Tam Kỳ. Ảnh: V.A

Tốc độ đô thị hóa chậm

Phát triển đô thị Phú Thịnh, Tam Dân và Tam Đàn là một trong 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã xác định. Trong đó, huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, thị trấn Phú Thịnh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại V, đạt một số tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu hình thành đô thị loại V ở trung tâm các xã Tam Dân, Tam Đàn.

So với nhiều địa phương, vấn đề phát triển đô thị ở Phú Ninh còn bộc lộ nhiều hạn chế. Theo ông Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phú Ninh, thị trấn Phú Thịnh được công nhận đô thị loại V vào năm 2017 nhưng đến nay vẫn còn một số tiêu chuẩn đạt thấp và chưa đạt, trong đó khó khăn nhất vẫn là tiêu chuẩn dân số, mật độ dân số đô thị. Nguyên nhân là xuất phát điểm của thị trấn rất thấp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế; một số chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển đô thị chậm được thực hiện...

Đối chiếu với các quy định của Nghị quyết số 1210 ngày 25.5.2016 của Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị, trong 59 tiêu chuẩn đô thị loại V, Phú Thịnh có 43 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 4 tiêu chuẩn đạt điểm trung bình, 4 tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu và 8 tiêu chuẩn không đạt điểm. Trong khi đó, đánh giá theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, thị trấn có 3 tiêu chí không đạt, gồm quy mô dân số, mật độ dân số; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Đánh giá về đô thị Tam Đàn, Tam Dân, ông Hùng cho rằng khu trung tâm 2 xã dù có tốc độ đô thị hóa nhanh hơn các địa phương trong huyện nhưng có phần tự phát. Kinh tế phát triển còn manh mún, quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu tập trung trên trục giao thông chính. Quy hoạch xây dựng, đầu tư kết cấu hạ tầng gặp nhiều khó khăn; trong đó hầu hết hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa đạt tiêu chuẩn đô thị.

Ông Huỳnh Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh cho biết, thị trấn được thành lập vào năm 2009 trên cơ sở chia tách xã Tam Vinh cũ. Là đô thị trung tâm huyện, song tốc độ đô thị hóa của Phú Thịnh vẫn còn chậm; quá trình xây dựng và phát triển đối diện với nhiều trở ngại, trong đó, kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, thương mại dịch vụ nhỏ lẻ, manh mún, tỷ lệ tăng dân số hàng năm còn thấp…

Bên cạnh đó, do nếp sống thuần nông ăn sâu nên ý thức người dân trong việc chấp hành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị còn thấp, như việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để phơi rơm rạ, nông sản, chăn thả gia súc bừa bãi gây ô nhiễm môi trường…

Đẩy mạnh xã hội hóa

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy Phú Ninh đang xây dựng dự thảo nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh, xã Tam Dân, xã Tam Đàn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đây là cơ sở quan trọng để huyện lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết, qua đó phát triển và nâng tầm đô thị trong tương lai. Dự thảo nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, thị trấn Phú Thịnh đạt tiêu chí đô thị loại IV; khu trung tâm xã Tam Dân, Tam Đàn đạt tiêu chí đô thị loại V.

Theo đó nhiệm vụ đặt ra là cần tăng cường quản lý quy hoạch, tranh thủ các nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ; chú trọng khớp nối quy hoạch phát triển đô thị với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các địa phương và các quy hoạch vùng của tỉnh.

Thừa nhận còn nhiều vấn đề đặt ra trong phát triển đô thị, ông Huỳnh Ngọc Lâm cho rằng, để nâng tầm đô thị Phú Thịnh thì huyện, tỉnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, cây xanh, thoát nước... một cách đồng bộ, thông suốt giữa vùng đô thị với vùng ven và các địa phương lân cận.

Ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, các điểm kinh doanh thương mại, dịch vụ có quy mô lớn cho giá trị gia tăng cao như nhà hàng, siêu thị, viễn thông... Phát triển dân cư gắn với phát triển mạnh các khu dân cư mới, chỉnh trang các khu dân cư hiện trạng. Tuyên truyền nâng cao ý thức để người dân thật sự chuyển từ nếp sống thuần nông sang nếp sống đô thị một cách tự giác...

Ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho hay, ngoài nỗ lực hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại V đối với thị trấn Phú Thịnh, huyện phấn đấu xây dựng Tam Đàn, Tam Dân có tên trong danh sách phát triển chuỗi đô thị và quy hoạch mạng lưới đô thị Quảng Nam. Trong đó xã Tam Đàn hiện có nhiều lợi thế để đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa.

“Phát triển đô thị sẽ nâng giá trị ngành thương mại - dịch vụ và thu nhập cho người dân. Việc này, cần kết hợp giữa nguồn lực nhà nước và xã hội hóa. Việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển đô thị là hết sức quan trọng” - ông Thẩm nói.

TAGS