Ngân hàng Thế giới tài trợ thực hiện nhiều dự án xây dựng hồ, đập

CÔNG CHIẾN |

Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018 với 13,3 triệu USD (tương đương 299,5 tỷ đồng); trong đó vốn Ngân hàng Thế giới (WB) 12,6 triệu USD (283,9 tỷ đồng), vốn ngân sách tỉnh đối ứng 692 nghìn USD (15,57 tỷ đồng). Cơ chế tài chính đối với nguồn vốn vay WB là Trung ương cấp phát 75%, tỉnh vay lại 25%.

Theo hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ, dự án nêu trên sẽ kết thúc vào ngày 30.6 tới. Báo cáo về tình hình thực hiện dự án WB8 của Sở KH&ĐT cho biết, đối với dự án khởi công từ cuối năm 2019 (gồm 6 hồ chứa nước thực hiện giai đoạn 1: hồ Đồng Nhơn, Hố Mây, Đập Đá, Hố Lau, Hóc Két, Hóc Bầu), đến nay thi công cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với 8 hồ chứa nước giai đoạn 2 khởi công vào cuối năm 2020 (hồ Hố Trầu, Thái Xuân, Đá Vách, Thắng Lợi, Cao Ngạn, Hố Giang, Hương Mao và Hố Chình), đến nay sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đối với 3 hồ chứa bổ sung (hồ Đông Tiển, Trung Lộc, Dùi Chiêng) khởi công trong tháng 3.2022 và đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trước 30.6.2022.