Núi Thành cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV

H.PHÚC |

Chiều 15.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm việc với huyện Núi Thành về thực hiện đề án công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4.

Theo UBND huyện Núi Thành, đến nay địa phương đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 4. Đối chiếu Nghị quyết số 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 25.5.2016, đề án đô thị Núi Thành thời điểm này đạt hơn 94,6/100 điểm.

Trong đó, các tiêu chí cứng như vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; quy mô dân số; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị khu vực ngoại thị... đều đạt chuẩn quy định.

Núi Thành đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 trở thành huyện nông thôn mới; năm 2025 lên đơn vị hành chính cấp thị xã. Tuy nhiên, có 3 tiêu chuẩn Núi Thành không đạt đô thị loại 4 gồm mật độ dân số toàn đô thị; mật độ đường chính và tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị,  Sở Xây dựng phối hợp với Núi Thành, đơn vị tư vấn rà soát thủ tục hồ sơ, kỹ thuật, các tiêu chí, tiêu chuẩn để công nhận đô thị loại 4. Về tiêu chuẩn mật độ đường chính, cần bổ sung thêm các tuyến đường trong khu công nghiệp. Phấn đấu năm 2021 Núi Thành được công nhận đô thị loại 4; ngay từ bây giờ phải có lộ trình chuẩn bị nâng hạng lên thị xã. 

TAGS