Phân bổ 200 tỷ đồng chống xói lở bờ biển Cửa Đại

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 28.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2647/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 cho dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An).

Theo đó, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2020 200 tỷ đồng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh để triển khai thực hiện dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kế hoạch vốn được phân bổ đúng mục đích, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn được giao theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cắt giảm, điều chuyển vốn cho các địa phương khác do không giải ngân theo thời hạn quy định.

TAGS