Phê duyệt phương án giá đất Khu đô thị Ngọc Dương CoCo

T.CHI |

UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Ngọc Dương CoCo tại phường Điện Dương (Điện Bàn). Dự án do Công ty CP Đầu tư và xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Ngọc Dương CoCo được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1457, ngày 25.4.2017. Tổng diện tích 50.346m2 ; trong đó đất ở chiếm 48,2%, đất công viên cây xanh 12,59%, đất chỉnh trang 0,42%, đất hạ tầng kỹ thuật 38,79%. 

Loại đất để tính thu tiền sử dụng đất là 23.638,4m2 đất ở; giá mỗi mét vuông đất loại đường 20,5m, 15,5m, 13,5m, 13,5m giáp sông lần lượt là: 6,125 triệu đồng, 4,18 triệu đồng, 4,055 triệu đồng và 4,401 triệu đồng. Đối với những lô đất ở có vị trí 2 mặt tiền tại ngã ba đường thì nhân hệ số 1,1 và tại ngã tư đường thì nhân hệ số 1,2 giá đất của đường có mức giá cao hơn. Đối với các lô đất có chiều sâu lớn hơn 25m thì áp dụng hệ số 1,0 cho phần diện tích dưới 25m; 0,7 cho phần diện tích từ 25m đến dưới 50m; 0,5 cho phần diện tích đất từ 50m trở lên.