Tập trung giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1 đoạn Duy Xuyên - Phú Ninh

CÔNG TÚ |

Nhằm chuẩn bị khởi công thực hiện dự án thành phần I mở rộng quốc lộ 1, đoạn km947 - km987, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa có văn bản yêu cầu các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các xã lập kế hoạch triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) ngay sau khi được bàn giao cọc mốc. Trong quá trình nhận bàn giao cọc mốc, các địa phương thông báo mời những đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật có liên quan cùng tham dự để chủ động lập kế hoạch di dời. Đồng thời các huyện phân công cán bộ liên hệ làm việc và tiếp nhận hồ sơ liên quan từ Khu Quản lý đường bộ V, Ban Thanh tra đường bộ III, Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam Đà Nẵng để đối chiếu, xử lý. Chỉ đạo bổ sung thêm lãnh đạo UBND các xã, thị trấn vào Hội đồng xác nhận nguồn gốc đất cấp xã để đẩy nhanh tiến độ xác nhận và triển khai công tác bồi thường, GPMB. Riêng khu vực đã có hồ sơ đo đạc địa chính trước đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chỉ tổ chức cập nhật, chỉnh lý biến động (không đo mới). Đồng thời chỉ đạo UBND các xã thông báo rộng rãi và yêu cầu các hộ có đất nông nghiệp nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án không sản xuất vụ đông xuân để bàn giao mặt bằng triển khai xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 ngay từ đầu năm 2014...                 

CÔNG TÚ