Tập trung xây dựng và phát triển Tam Kỳ thành đô thị loại 1

T.S |

Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Quảng Nam, trong đó tập trung xây dựng và phát triển, mở rộng không gian đô thị Tam Kỳ - trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam về phía nam và phía tây, nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, đủ sức trở thành vùng động lực trong phát triển của tỉnh và khu vực. Phát triển thành phố theo hướng đô thị đặc thù, với nền tảng xanh - văn hóa lịch sử - thông minh. 

Mục tiêu xây dựng Tam Kỳ cơ bản đạt tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025 và đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2030; trở thành đô thị trung tâm tổng hợp của tỉnh, đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một vùng liên tỉnh. Đến năm 2030 hình thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, là một trong những trung tâm lớn đa ngành, đa lĩnh vực của khu vực miền Trung, đô thị sinh thái, thông minh, văn hóa - lịch sử, gắn với bảo vệ môi trường. 

TAGS