Triển khai 100 dự án phát triển nhà ở trong năm 2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 1.6, UBND tỉnh phê duyệt danh mục 100 dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên diện tích khoảng 787ha, tại Quyết định số 1466. Trong đó có 98 dự án nhà ở thương mại, 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có diện tích 558,1ha (trong đó đất ở bình quân khoảng 30% diện tích, tương đương 167ha); bao gồm: Đại Lộc 163,85ha, Thăng Bình 123,41ha, Duy Xuyên 57,37ha, Tam Kỳ 8,14ha, Hội An 38,3ha, Quế Sơn 35,29ha, Phú Ninh 6,6ha, Nông Sơn 16,74ha, Điện Bàn 108,4ha.

Các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có diện tích hơn 2.067ha (đất ở khoảng 620,1ha). Cụ thể, Duy Xuyên 252,69ha, Đại Lộc 90,17ha, Bắc Trà My 28,1ha, Tiên Phước 11,5ha, Phú Ninh 37,14ha, Tam Kỳ 1.050,59ha, Hội An 60,92ha, Điện Bàn 323,9ha, Quế Sơn 4,9ha, Thăng Bình 186,56ha, Tây Giang 3,66ha, Đông Giang 5ha, Nam Trà My 12ha.

TAGS