Triển khai bảo vệ thi công dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà

VĂN PHIN |

(QNO) - UBND huyện Núi Thành vừa triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương thi công dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2).

UBND huyện Núi Thành yêu cầu UBND các xã Tam Hải, Tam Giang, Tam Hiệp rà soát thông báo đến từng hộ dân có tài sản đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nằm trong phạm vi ranh giới khu vực đáy luồng và ta luy luồng trước đây đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa tháo dỡ cũng như các trường hợp tái lấn chiếm khẩn trương tháo dỡ, di dời ra khỏi phạm vi ranh giới tuyến luồng trước ngày 20.4.2022.

Sau thời gian nêu trên, nếu hộ dân nào không chấp hành di dời rớ, ngư lưới cụ ra khỏi phạm vi luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) thì mọi ảnh hưởng thiệt hại phải tự chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Lúc 7 giờ 30 ngày 21.4, lực lượng chức năng của huyện sẽ tổ chức bảo vệ thi công toàn bộ dự án.

TAGS