Xây dựng cảng cá Tam Quang vẫn còn vướng mặt bằng

VĂN PHIN |

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 2 dự án cảng cá Tam Quang (huyện Núi Thành) trước ngày 30.9.2019 để đơn vị triển khi thi công công trình giai đoạn 2.

Đến nay, theo hình thức cuốn chiếu, phần xây lắp cảng cá Tam Quang đã được đơn vị thi công tập trung hoàn thành cầu cảng và bờ kè có chiều dài 124/254m từ khu nước tiếp giáp cảng Kỳ Hà đến cầu tàu của cơ sở thu mua hải sản Hải Đông, thời gian hoàn thành ngày 30.9.2019. Sau thời gian này, sẽ triển khai thi công tiếp 130m cầu cảng từ cầu tàu Hải Đông đến bến phà mới Tam Quang để cơ bản hoàn thành công thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại còn một số vướng mắc trong phương án bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 từ cây xăng Thảo Trinh đến bến phà Tam Quang cần được giải quyết.

TAGS