Xây dựng Tam Kỳ đạt đô thị loại 1: Cần sự chung tay, góp sức

XUÂN PHÚ |

Xây dựng Tam Kỳ trở thành đô thị loại 1 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 08 (4.5.2021) về xây dựng và phát triển đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Tỉnh ủy cũng xác định đây không chỉ là trách nhiệm của riêng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tam Kỳ.

Mục tiêu xây dựng Tam Kỳ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Mục tiêu xây dựng Tam Kỳ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Nỗ lực của địa phương

Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy đề ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Tam Kỳ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1; mở rộng không gian nội thị của đô thị, với khả năng quy nạp 170.000 dân; thu hút dân số tương đương với quy mô không gian đô thị. Đến năm 2030, hình thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, là một trong những trung tâm lớn đa ngành, đa lĩnh vực của khu vực miền Trung, đô thị sinh thái, thông minh, văn hóa - lịch sử gắn với bảo vệ môi trường.

Ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chia sẻ, một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên được địa phương tập trung triển khai sau Đại hội Đảng bộ TP.Tam Kỳ lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) là chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để sớm hoàn thiện đề án xây dựng và phát triển TP.Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025, phấn đấu đến năm 2030 là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.

Đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, các giải pháp cùng với cơ chế chính sách đặc thù trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành giúp Tam Kỳ thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nâng cấp và phát triển đô thị tỉnh lỵ.

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó của Tam Kỳ đã có kết quả sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 08, làm cơ sở để các sở, ngành của tỉnh và TP.Tam Kỳ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thành hiện thực.

Chắc chắn trong thời gian sớm nhất có thể, cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý dành cho Tam Kỳ nhằm tạo điều kiện để đô thị tỉnh lỵ có sự bứt phá trong thu hút nguồn lực phát triển đô thị sẽ được ban hành. Trong đó, ưu tiên cho Tam Kỳ nguồn vốn trung ương, ODA để đầu tư một số dự án hạ tầng khung; ưu tiên đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh những dự án hạ tầng kết nối vùng, có tính chất động lực nhằm tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng.

Trong khi chờ những cơ chế ưu đãi của tỉnh dành cho địa phương, ông Bùi Ngọc Ảnh nói, thành phố xác định xây dựng đô thị loại 1 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, những dự án mang tính chất động lực về phát triển kinh tế, giao thông chiến lược, mở rộng không gian đô thị được thành phố quan tâm đầu tư.

Như trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ, đường bao Nguyễn Hoàng, đường ven biển Tỉnh Thủy - Tam Thanh, kè, đường và công viên ven sông Tam Kỳ, các dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển, trung tâm thương mại, đô thị sinh thái và công viên thiên nhiên cánh đồng Nhong, khu đô thị và giáo dục.

Cần sự chung tay

Sau 15 năm đảm nhận vai trò tỉnh lỵ, Tam Kỳ đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển. Đến nay, đô thị Tam Kỳ đạt 56/59 tiêu chí đô thị loại 2 và 47/59 tiêu chí đô thị loại 1. Nhóm tiêu chí chưa đạt là trình độ phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; trong đó tiêu chí diện tích và dân số đô thị còn thấp khá xa so với yêu cầu tối thiểu.

Từ thực trạng đó, Tỉnh ủy định hướng “mở rộng không gian đô thị Tam Kỳ - trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam, lấy hạt nhân là đô thị tỉnh lỵ, phát triển mở rộng không gian đô thị về phía nam và phía tây nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1 và đủ sức trở thành vùng động lực trong phát triển của tỉnh và khu vực”.

Điều này cũng đồng nghĩa, xây dựng thành phố tỉnh lỵ trong thời gian tới cần sự chung tay góp sức của cả tỉnh, trong đó các địa phương Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình cùng hợp tác trong quy hoạch phát triển đô thị, liên kết vùng.

Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Bùi Ngọc Ảnh chia sẻ, trong tiến trình phát triển, Tam Kỳ không thể tách rời xu thế phấn đấu xây dựng hoàn thiện và nâng tầm đô thị lên cao hơn. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển Tam Kỳ đạt các tiêu chí đô thị loại 1 theo hướng xanh - thông minh, bên cạnh quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân Tam Kỳ, địa phương rất cần sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các sở, ban, ngành của tỉnh cùng các địa phương.

TAGS

Tập trung xây dựng và phát triển Tam Kỳ thành đô thị loại 1

T.S |

Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Quảng Nam, trong đó tập trung xây dựng và phát triển, mở rộng không gian đô thị Tam Kỳ - trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam về phía nam và phía tây, nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, đủ sức trở thành vùng động lực trong phát triển của tỉnh và khu vực. Phát triển thành phố theo hướng đô thị đặc thù, với nền tảng xanh - văn hóa lịch sử - thông minh.