Xây dựng văn hóa giao thông

CÔNG TÚ |

Thực hiện “Năm an toàn giao thông 2022”, trên tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”, Sở GTVT đã quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn cho biết, ngành sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT); lồng ghép mục tiêu ATGT trong các đề án chiến lược, quy hoạch của tỉnh.

Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số. Vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm ATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông cho mọi tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, Sở GTVT đặt ra yêu cầu phải thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý.

Bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa.

Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm ATGT và phòng, chống dịch bệnh trong giao thông vận tải; đặc biệt là tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải...

Sở GTVT sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo đảm ATGT; nhất là quản lý kết cấu hạ tầng, phương tiện và hoạt động vận tải; quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất để chấn chỉnh, xử lý kịp thời vi phạm ATGT đường bộ, đường thủy nội địa. Trong đó, tập trung kiểm soát tải trọng phương tiện, tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng, bảo vệ hành lang ATGT; việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đặc biệt, ngành cũng sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý vi phạm vận tải đường thủy nội địa.

GÓC ẢNH GIAO THÔNG

Sở GTVT sẽ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát ATGT đường thủy nội địa. Ảnh: C.T
Sở GTVT sẽ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát ATGT đường thủy nội địa. Ảnh: C.T
Nút giao quốc lộ 40B với đường vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Tam Thái (Phú Ninh) bị hư hỏng chưa được sửa chữa. Ảnh: K.K
Nút giao quốc lộ 40B với đường vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Tam Thái (Phú Ninh) bị hư hỏng chưa được sửa chữa. Ảnh: K.K

TAGS