Một ước nguyện...

ĐĂNG QUANG |

Dịp Quốc khánh 2.9 năm nay có điểm đặc biệt là hàng loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm công bố Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức nhiều nơi trong nước. Lại nghe vang lên một ước nguyện, điều mong muốn từ Di chúc là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Trải qua “nghìn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây”, với sự kiện mùa thu cách đây 74 năm, ngày 2.9.1945, Tuyên ngôn Độc lập đã vang lên trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Để “giữ vững quyền tự do và độc lập”, gần cả thế kỷ XX, Việt Nam tiếp tục các cuộc kháng chiến gian lao chống những kẻ thù xâm lược từ phương Tây và phương Bắc. Đến thời hội nhập toàn cầu hóa, dù khái niệm độc lập có bổ sung yếu tố mới nhưng căn bản câu chuyện bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ quyền tự chủ quốc gia vẫn luôn thách thức bản lĩnh Việt Nam. Con dân đất Việt sẽ còn đau đáu vì một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa còn bị Trung Quốc chiếm cứ. Những ngày này, khi Biển Đông lại cuộn sóng vì tàu Trung Quốc vào quấy phá ở bãi Tư Chính, việc bảo vệ nền hòa bình và độc lập đang đòi hỏi một tinh thần kiên quyết lấy “lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng”. Giữ vững nền độc lập, tự chủ của quốc gia dân tộc mà không gây thù hận bằng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi thực sự là hành trình đầy cam go. Trong lịch sử cuộc kháng chiến giành độc lập, dân tộc ta từng đánh bại những kẻ địch hung hãn nhất, nhưng luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Bởi đường lối của Việt Nam cần giương cao ngọn cờ chính nghĩa, tự vệ đánh trả thích đáng những kẻ xâm lược.

Qua tình hình căng thẳng trên Biển Đông, các nhà quan sát và nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng Trung Quốc muốn từng bước hiện thực hóa “đường lưỡi bò” phi lý của họ bằng cách gia tăng các hoạt động núp dưới vỏ bọc kinh tế, dân sự, nghiên cứu khoa học... Họ muốn biến vùng biển không có tranh chấp thành vùng tranh chấp. Nếu các nước trong vùng mãi cam chịu sẽ dần phải chấp nhận quyền kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc đối với Biển Đông. Việt Nam kiên trì giải quyết tình hình Biển Đông qua con đường hòa bình. Vì hơn hai hết dân tộc ta đã trải qua những cuộc chiến khốc liệt trong quá khứ, hiểu được cái giá của độc lập phải trả bằng máu xương chất chồng. Cho nên công cuộc giữ gìn biển đảo thân yêu cần có đối sách khôn khéo thông minh mà cương quyết nhằm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Trong khi phòng chống giặc ngoại xâm thì phải lo chuyện “giặc nội xâm”. “Giặc ở sau lưng nhà vua đó” không phải là cổ tích mà vẫn hiện diện với những kẻ tham nhũng, đang tìm cách lũng đoạn bộ máy nhà nước và xã hội, cấu kết với thế lực bên ngoài làm suy yếu sức mạnh quốc gia.

Như tiêu ngữ dưới quốc hiệu, “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính là khát vọng lớn của dân tộc. Vì vậy song hành với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là công cuộc xây dựng đất nước. Một nền độc lập được dựng xây và chỉ được giữ gìn bền vững một khi nhân dân được tự do, no ấm. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nếu một đất  nước độc lập mà dân không được hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

“Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh” thực sự là 10 chữ vàng, là ước nguyện duy nhất và mãi mãi để đất nước, dân tộc được trường tồn.