Treo, gieo neo chuyện đời

NGUYỄN ĐIỆN NAM |

Không phải cảnh “cám treo mà heo nhịn đói” vì chẳng có gì để chờ ăn, nhưng thực sự chuyện làm ăn sinh sống của người dân bị nhiêu khê vì quy hoạch treo, dự án treo khá nhiều.

Qua báo chí thấy nhiều dự án “treo xuyên thế kỷ” làm nảy sinh bao phiền trược. Gần như khắp nước, đâu cũng có nhiều quy hoạch, dự án treo. Gần “mặt trời” là thủ đô Hà Nội, có tới 379 dự án treo, trong đó có nhiều dự án trên dưới 20 năm vẫn chưa triển khai.

Ở TP.Hồ Chí Minh, được coi là đầu tàu kinh tế cả nước, nhưng còn khoảng 547 dự án “treo” với tổng diện tích hơn 20.000 ha, trong đó không ít dự án đã “treo” hơn 20 năm. Muốn hiểu đời sống của 3.000 hộ dân trong khu vực quy hoạch dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Ða (quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) rộng 426 ha, bị treo 26 năm, gây thậm khổ thế nào chỉ cần đọc báo sẽ thấy.

Nói xa chẳng qua nói gần. Tại Quảng Nam, trong các cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua của đại biểu HĐND tỉnh, đã có nhiều kiến nghị giải quyết tình trạng quy hoạch treo, dự án treo ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống, gây bức xúc người dân.

Có dự án treo kéo dài hơn 20 năm như Làng Đại học Đà Nẵng. Có những dự án đã được các cấp phê duyệt, công bố quy hoạch và cắm mốc dự án nhưng không triển khai thực hiện như dự án Trường Đại học quốc tế (xã Bình Dương); dự án An Thịnh tại xã Bình Minh; dự án BRG (xã Bình Hải) thuộc huyện Thăng Bình; hay dự án của Công ty ADP liên quan đến diện tích đất thu hồi tại Đồng Lớn, thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc vẫn chưa thực hiện...

Gần hơn, tại Tam Kỳ cũng có các dự án treo, điển hình là dự án đường N24. Con đường này được quy hoạch hơn 15 năm rồi, dài khoảng 2km, vẫn thực hiện chưa xong, trong khi nhà cửa của dân xuống cấp. Tam Kỳ cũng  treo dở dang nhiều dự án khi không hoàn thành các múi đấu nối cho các trục đường nội thị, khiến cho hạ tầng giao thông, thoát nước không đồng bộ, dân kêu khổ liên miên.

Vừa qua, cử tri TP.Tam Kỳ cũng  đề nghị triển khai các dự án đã công bố quy hoạch, tránh tình trạng quy hoạch treo ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt phải quy hoạch đất ở để kịp thời bố trí tái định cư khi triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng xây dựng nhà trái phép.

Theo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi bổ sung 2019, ở khoản 8, Điều 49 có quy định: diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc chuyển mục đích sử dụng mà hết 03 năm không có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch và phải công bố thông tin điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, nếu quy hoạch, bố trí dự án mà qua 03 năm không thực hiện, cũng không có điều chỉnh hay hủy bỏ, nghiễm nhiên đó là “treo” nên thực tế số lượng còn treo rất nhiều. Bức xúc với thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Hà Nội thực hiện rà soát hơn 300 dự án treo. Còn tại TP.Hồ Chí Minh đã đưa ra danh sách 180 dự án treo để đề nghị hủy bỏ. Đà Nẵng cũng thực hiện rà soát, có khoảng 200 dự án treo cần phải xử lý, điều chỉnh hoặc hủy bỏ…

Treo là gây nên sự lãng phí tài nguyên nguồn lực đất đai, hậu quả của sự đua tranh làm quy hoạch, dự án chiếm phần mà không thực hiện hoặc thi công dở dang.

Treo là gieo neo phận người gắn liền với đất, khi người dân không thể an cư nhà cửa vì  “đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo”.

Muốn hết treo thì phải hạ xuống, rà soát và tính lại kỹ càng, làm cho đúng luật định!