Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

THANH PHƯỚC |

(QNO) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2.9.1969 - 2.9.2019). Tham dự có hơn 150 cán bộ, chiến sĩ khối 4 cơ quan và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nội dung tuyên truyền khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế. Đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Bác đối với Tổ quốc và nhân dân. Bên cạnh đó, tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Bác đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

TAGS