Cục Chính trị Quân khu 5: Tổng kết cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

NGỌC DIỆP |

Cuối tuần qua, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Phát động cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Cục, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị đã quán triệt và làm tốt 5 nội dung trọng tâm: xây dựng văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức học tập, tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chuẩn mực đạo đức và nêu gương của cán bộ, đảng viên; giáo dục đạo đức, lối sống cho quần chúng; làm tốt việc kiểm tra giám sát và sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, đổi mới lề lối, tác phong công tác, tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu, xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2013, Cục Chính trị Quân khu 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Tại Hội nghị, Cục chính trị đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu và sơ kết đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

NGỌC DIỆP