Duy Xuyên: Tuyên dương gương thanh thiếu nhi tiên tiến làm theo lời Bác

TH.B |

(QNO) - Huyện đoàn Duy Xuyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tuyên dương 14 tập thể, 67 gương thanh thiếu nhi tiên tiến có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời Bác lần thứ III - năm 2014.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhiều cơ sở Đoàn đã tập trung sáng tạo, đầu tư tổ chức những hình thức và nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Qua 3 năm triển khai và thực hiện, cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi huyện Duy Xuyên đã thể hiện tinh thần tích cực, xây dựng và thực hiện nhiều nội dung trong việc học tập noi theo tấm gương và lời dạy của Bác. Theo đó, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đầy đủ hơn; làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác trong đông đảo thanh thiếu nhi của huyện.

TH.B