Hiệu ứng lan tỏa

HÀN GIANG |

Tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, học tập và làm theo gương Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hay về học và làm theo gương Bác trong các gương điển hình.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hay về học và làm theo gương Bác trong các gương điển hình.

Những năm qua, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã cụ thể hóa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với loại hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; triển khai đồng bộ, sâu rộng trong toàn đảng bộ. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa chính trị quan trọng của việc học và làm theo gương Bác, như: tổ chức học tập chuyên đề, hội thi kể chuyện về Bác, nêu gương “người tốt, việc tốt”, xuất bản tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật quảng bá gương điển hình học và làm theo gương Bác. Nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng các nội dung sinh hoạt chuyên đề “học và làm theo” hết sức công phu, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên chú trọng bổ sung nội dung “học tập và làm theo” vào chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch hoạt động hàng năm; xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, là động lực của phong trào thi đua yêu nước.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 87 tập thể và 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu.

Nhờ vậy, những giá trị to lớn về tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác Hồ ngày càng được nhận thức đầy đủ, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng cơ sở. Trong đó, nổi bật là những hành động “làm theo” thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và cương vị công tác. Điển hình, tại Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đảng bộ Cục Thuế, Đảng bộ Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế, Chi bộ Sở Ngoại vụ... qua lãnh đạo chỉ đạo thực hành tiết kiệm, các đơn vị đã góp quỹ hàng trăm triệu đồng phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ người nghèo. Hay như Đảng bộ Sở Khoa học và công nghệ tổ chức đăng ký sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; Chi bộ Hội LHPN tỉnh với mô hình “Heo đất tiết kiệm”, xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, đơn thân, tàn tật. Đối với thế hệ trẻ, việc học tập và làm theo gương Bác được cụ thể hóa bằng nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như hoạt động thanh niên tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo...

Ông Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, từ năm 2012 đến nay, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã có tác dụng tích cực đối với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách, đạo đức của đảng viên. Đồng thời mỗi cá nhân, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và trong công tác xây dựng Đảng. Một công tác quan trọng mà Ban Thường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn quan tâm và chú trọng thực hiện trong thời gian qua là phát hiện và kịp thời tuyên dương, nêu gương các điển hình tiên tiến về học và làm theo gương Bác. Qua các hội nghị sơ kết, tổng kết cho thấy, chất lượng các gương điển hình ngày càng được nâng cao, việc “làm theo” có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

“Bên cạnh phát hiện, nêu gương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn yêu cầu cơ sở chú trọng “nuôi dưỡng” gương điển hình đã được tuyên dương để giúp họ “giữ lửa”, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện “làm theo”. Một điều nữa, việc nêu gương không đợi cho sự vật, hiện tượng định hình tròn trịa, mà kịp thời nêu gương khi phát hiện sự vật, hiện tượng có chiều hướng phát triển tích cực, việc làm hiệu quả… để khích lệ, động viên phong trào” - ông Phạm Sáu nói.

HÀN GIANG