Học Bác, xây dựng thế trận lòng dân

HÀN GIANG |

Thời gian qua, việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã được cụ thể hóa bằng hành động, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” ở đơn vị. Trong quá trình thực hiện, BĐBP tỉnh thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, nêu gương, tuyên truyền những cách làm hay, gương điển hình về học và làm theo gương Bác Hồ. Đại tá Văn Ngọc Quế - Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: “Trong điều kiện tình hình nhiệm vụ công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra nhiều vấn đề mới, có những khó khăn, phức tạp mới, người cán bộ, chiến sĩ BĐBP càng nêu cao quyết tâm, kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, nơi biên cương xa xôi. Học Bác, lực lượng BĐBP sát cánh với nhân dân, đoàn kết xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh, đấu tranh với mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới, biển đảo”. Đại tá Văn Ngọc Quế còn chia sẻ, người lính quân hàm xanh luôn nhận thức sâu sắc rằng: tích cực thực hiện học và làm theo gương Bác, kết tinh và phát huy giá trị truyền thống cách mạng của dân tộc, của ngành, của quê hương chính là cội nguồn sức mạnh để mỗi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới, biển đảo, BĐBP tỉnh còn đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn đóng chân.
Bên cạnh nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới, biển đảo, BĐBP tỉnh còn đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn đóng chân.

Những diễn biến phức tạp gần đây liên quan đến chủ quyền biển đảo, đặc biệt là vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương - 981 cùng nhiều tàu, máy bay, trong đó có cả tàu và máy bay quân sự, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại biển Đông đang đặt ra cho công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của lực lượng BĐBP nhiều thách thức. Theo Đại tá Văn Ngọc Quế, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, phối hợp với các cấp, các ngành, huy động nhân dân tham gia xây dựng thế trận biên phòng vững chắc. Toàn lực lượng quyết tâm phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần dũng cảm, đoàn kết, vượt mọi khó khăn. “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” sẽ tiếp tục là nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục đạo đức, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Đại tá Văn Ngọc Quế bày tỏ.

HÀN GIANG