Học tập tấm gương Bác Hồ từ các mô hình làm tốt, cách làm hay

CHÂU TẤN - MỸ LINH |

Sáng qua 13.5, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, khen thưởng 21 tập thể và 34 cá nhân có nhiều thành tích trong việc học tập và làm theo gương Bác.

Trong 3 năm qua, Huyện ủy Thăng Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở về tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát tại 12 đảng ủy xã, thị trấn và 15 chi bộ trực thuộc. Đặc biệt, Huyện ủy Thăng Bình chú trọng đưa nội dung “Học tập và làm theo gương Bác” vào sinh hoạt định kỳ và chuyển dần từ học tập sang làm theo, tạo chuyển biến tích cực trong quần chúng và đảng viên. Chuyển biến của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện rõ qua các mô hình làm tốt, cách làm hay, chủ động sáng tạo tại nhiều cơ quan đơn vị và các địa phương. Như, Mặt trận huyện Thăng Bình cụ thể hóa phong trào tặng bò giống cho hộ nghèo phát triển sản xuất; Hội LHPN huyện triển khai hiệu quả phong trào “Thực hành tiết kiệm” tại 161 chi - tổ hội, với 4.270 phụ nữ tham gia đóng góp 1,3 tỷ đồng giúp hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống; Đoàn thanh niên xây dựng 36 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để thanh niên học tập làm theo; Hội Nông dân vận động hội viên đóng góp xây dựng 17 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái tặng hộ nghèo ổn định chỗ ở; hàng nghìn hộ dân hiến đất làm đường giao thông, dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới…

* Cùng ngày, Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ba năm qua, Hiệp Đức gắn thực hiện Chỉ thị 03 với nhiệm vụ chính trị, nhất là tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khắc phục khuyết điểm, tồn tại của cấp ủy sau hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Kết quả nổi bật từ việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cụ thể như: tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân ở các khu dân cư; hằng năm Huyện ủy tổ chức gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn để lắng nghe ý kiến đóng góp, giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 03 cũng được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay 11/11 xã đã được phê duyệt đề án và đồ án, 10/11 xã ra mắt, phát động xây dựng nông thôn mới. Các phong trào do Mặt trận và các hội đoàn thể phát động thực sự đem lại hiệu quả như hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm, thùng gạo tiết kiệm, heo đất tiết kiệm, thùng tiền tiết kiệm, góp vốn quay vòng cho hội, đoàn viên nghèo làm vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi. Dịp này Huyện ủy Hiệp Đức khen thưởng 28 cá nhân, 9 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong 3 năm qua.

CHÂU TẤN - MỸ LINH