Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Kinh nghiệm từ cơ sở

HÀN GIANG |

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 3 năm qua, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay, sát với thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đông Giang: thí điểm rồi nhân rộng

Bà Đinh Thị Tuyết Hồng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang chia sẻ, khi Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ra đời, huyện Đông Giang đã chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức nhiều lớp học tập các chuyên đề, tác phẩm, Di chúc của Bác từ huyện đến cơ sở. Đồng thời chọn thí điểm đơn vị xã Ba cho đảng viên thực hiện đăng ký làm theo gương Bác. Quá trình thực hiện đã tạo sự chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đến Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang tiếp tục xác định: 4 năm trước, chúng ta đã học tập nhiều chuyên đề, tác phẩm, Di chúc của Bác và đã rút kinh nghiệm tại xã Ba, nay phải quyết tâm phấn đấu vừa tiếp tục “học tập” vừa phải đẩy mạnh việc “làm theo gương Bác”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân.

Cán bộ, đảng viên huyện Đông Giang thực hiện kiểm điểm theo “Sổ đăng ký làm theo gương Bác” trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.  Ảnh: HÀN GIANG
Cán bộ, đảng viên huyện Đông Giang thực hiện kiểm điểm theo “Sổ đăng ký làm theo gương Bác” trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Ảnh: HÀN GIANG

Để việc “làm theo” được cụ thể, thiết thực trong mỗi cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang đã ban hành “Sổ đăng ký làm theo gương Bác” đến từng đảng viên và tập thể chi bộ trực thuộc. Nhờ đó, việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên được thuận lợi hơn. Định kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan tổ chức cho cán bộ, đảng viên tự thông qua nội dung đăng ký và tập thể nhận xét góp ý kết quả “làm theo”. “Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại tất cả tổ chức cơ sở đảng để việc “làm theo” đạt chất lượng. Qua kiểm tra, kịp thời uốn nắn những tồn tại, khuyết điểm, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực trong thực hiện “làm theo tấm gương đạo đức của Bác”” - bà Hồng nói.

Điện Bàn: gắn với xây dựng Đảng

“Qua sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ những cách làm hay, mô hình hiệu quả, ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Trong đó phải kể đến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, sửa đổi phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả hơn; sửa đổi thái độ tắc trách, vô cảm với công việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Những kết quả bước đầu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong mọi mặt đời sống xã hội. Những kết quả này cần phải được tiếp tục phát huy trong thời gian tới, xem đây là giải pháp quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện”.
(Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng)

Tại huyện Điện Bàn, việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên đối với các nhiệm vụ được giao. Trong hơn 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Sự gắn kết này được xác định là một nội dung, việc làm có tác dụng quan trọng trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ và công cuộc đổi mới.

Ông Lê Thân - Bí thư Huyện ủy Điện Bàn chia sẻ: “Huyện ủy Điện Bàn đặc biệt coi trọng việc tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của mỗi tập thể, cá nhân”. Cũng theo ông Lê Thân, kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã góp phần ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

HÀN GIANG