Khen thưởng 39 tập thể, 31 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Bác

X.NGHĨA - T.NGỌC |

(QNO) - Sáng 16.5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm việc tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Võ Hồng chủ trì hội nghị.

Ba năm qua, các cấp ủy cơ sở đảng trong toàn Đảng ủy Khối đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Cạnh đó, các cấp ủy đảng thường xuyên bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác vào chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch hoạt động hằng năm của cấp ủy, đơn vị. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy, cán bộ, đảng viên; là động lực của phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Ở nhiều tổ chức cơ sở đảng việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng cấp ủy, cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh. Tiêu biểu như Chi bộ Sở TT-TT, Chi bộ Báo Quảng Nam… Việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ thông qua việc sinh hoạt, tọa đàm “Học tập và làm theo gương Bác” với nhiều hình thức phong phú đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Về công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, trong hoạt động, ứng xử hành chính công vụ và trong sinh hoạt đời thường của cán bộ, công chức, viên chức… góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen 39 tập thể, 31 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Bác.

X.NGHĨA - T.NGỌC