Khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể trong học tập và làm theo gương Bác

N.T.K |

(QNO) - Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị, 3 năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trên các lĩnh vực cùng nhiều hoạt động thiết thực: lập quỹ tương trợ; cán bộ, công chức, người lao động “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, tiết kiệm, chống lãng phí… Dịp ngày, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho 3 cá nhân, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 1 tập thể, 11 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

N.T.K