KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19.5.1890 - 19.5.2022)

Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

NGUYÊN ĐOAN |

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có kiểm tra, giám sát thì xem như không lãnh đạo”, Quảng Nam đặt công tác kiểm tra, giám sát lên hàng đầu và cụ thể hóa bằng nghị quyết chuyên đề, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực quan trọng gắn với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng. Ảnh: N.Đ
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng. Ảnh: N.Đ

Chủ động kiểm tra

Ở nhiệm kỳ 2015 - 2020, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KT-GS) tăng so với nhiệm kỳ trước đó. Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiều vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc được ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp chủ động tiến hành kiểm tra, không chờ kết luận của các cơ quan thanh tra, điều tra.

Ở nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong tỉnh kỷ luật 1.849 đảng viên vi phạm (tăng 49% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015) với các hình thức: khiển trách 1.301, cảnh cáo 367, cách chức 64, khai trừ 117; có 60 đảng viên bị xử lý hình sự; 122 đảng viên bị xử lý bằng biện pháp hành chính. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật 3 đảng viên, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 12 đảng viên.

Theo ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp KT-GS theo hướng toàn diện, chủ động hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, coi trọng kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành KT-GS những lĩnh vực “nóng” như công tác quản lý bảo vệ rừng, tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản…

“Trong 5 năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước xử lý kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng (Đảng ủy xã Tiên Lãnh, hình thức kỷ luật cảnh cáo; Đảng ủy xã Tiên Cẩm, hình thức kỷ luật khiển trách) và 5 đảng viên, trong đó có 3 huyện ủy viên (2 khiển trách, 1 đề nghị cách chức), 1 bí thư đảng ủy với hình thức cảnh cáo và 1 đảng viên với hình thức khai trừ” - ông Dương thông tin.

Bí thư Huyện ủy Thăng Bình Phan Công Vỹ cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Trong 5 năm qua, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 45 tổ chức đảng và 76 đảng viên. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 9 đảng viên bằng hình thức cách chức đảng ủy viên. UBKT Huyện ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật 18 đảng viên.

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh cho biết, việc xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được các cấp ủy, chi bộ, UBKT các cấp thực hiện công minh, chính xác, kịp thời, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục đảng viên.

Đồng thời, giúp tổ chức đảng và đảng viên nhận thấy khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xử lý nghiêm sai phạm

Tăng cường công tác KT-GS để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm” và sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Nơi nào có quyền lực thì nơi đó phải được KT-GS.

Với quan điểm trên, Tỉnh ủy (khóa XXII) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết 19). Trong đó, nhấn mạnh về giải pháp tăng cường KT-GS công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Qua đó, kịp thời phát hiện, khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời, kiên quyết rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, quan tâm thực hiện tốt công tác KT-GS toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện và xử lý đúng đắn, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, mới giúp nâng cao được năng lực lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng.

Bác Hồ đã dạy: “Không có kiểm tra, giám sát thì xem như không lãnh đạo”. Nơi nào ít quan tâm đến công tác KT-GS có nghĩa là phương thức lãnh đạo này của Đảng ở tổ chức đảng chưa mạnh.

Theo đó, các cấp ủy phải đặt vấn đề đúng mức, hàng đầu đối với công tác KT-GS, mà trọng tâm nhất, quyết định nhất, đó là phải kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm những vấn đề phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đã sai phạm thì phải được xử lý nghiêm minh, chấn chỉnh, răn đe kịp thời.

“Toàn tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết số 19 và các quy định, quy trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác KT-GS. Tập trung KT-GS tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; đồng thời, có biện pháp giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.