Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp phải thật sự nêu gương

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 14.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chuyên đề năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.  Ảnh: Thành Công
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thành Công

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát biểu tham luận của các địa phương, cơ quan, đơn vị, trong hơn một năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện, bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong hơn một năm qua đã làm cho việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, có tác dụng tích cực đối với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Từ thực tiễn “học tập và làm theo” đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Trong đó, vẫn còn nhiều trường hợp đảng viên chưa thực hiện bản cam kết đăng ký “học tập và làm theo” theo chuyên đề năm 2017. Về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2018, đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp phải thật sự nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cũng như nghiêm túc trong việc theo dõi, giám sát việc xây dựng và đánh giá kế hoạch “làm theo” của cán bộ, đảng viên cấp dưới nhằm đảm bảo thực chất, tránh hình thức, chiếu lệ. Cùng với đó, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách hiệu quả, thiết thực nhất. Trọng tâm là chú trọng công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu; chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, gần dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân. Ngoài ra, hết sức chú trọng việc xác định các nội dung đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai cuộc thi và 20 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả, tập thể đã đoạt giải tại cuộc thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, 2016-2018.

NGUYÊN ĐOAN