Nhiều cá nhân, tập thể được tuyên dương về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

C.Tú - Th.Phong - V.Thủy |

Ngày 16.5, Huyện ủy Điện Bàn tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến đầu năm 2013, hầu hết các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Điện Bàn đã chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xuất hiện nhiều cơ quan, tổ chức có cách làm hay trong việc thực hiện, điển hình như Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Huyện Đoàn... Tại lễ sơ kết, 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác được Huyện ủy Điện Bàn tuyên dương, khen thưởng.

* Trước đó, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức sơ kết, gặp mặt tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo gương Bác. Hơn 2 năm qua, Huyện ủy Quế Sơn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện được các cấp ủy đảng từ huyện đến các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị quan tâm. Đã có nhiều cách làm hay, nhiều việc làm tốt, nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn đảng bộ. Dịp này, có 15 tập thể và 38 cá nhân điển hình tiên tiến được Huyện ủy tặng giấy khen.

* Trong 2 năm qua, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt các nội dung của chỉ thị. Với những hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn  đã cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp của Bác để cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện, gắn với nhiệm vụ, công việc được giao phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Một số đơn vị có cách làm sáng tạo, xây dựng mô hình “làm theo” sát với yêu cầu nhiệm vụ. Tại buổi lễ sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vừa diễn ra, Huyện ủy Nam giang tuyên dương khen thưởng 6 tập thể và 8 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện.

C.Tú - Th.Phong - V.Thủy