Nông Sơn: Nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TÂM LÊ |

(QNO) - Chiều 3.6, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 (gọi tắt Kết luận số 01) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM LÊ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM LÊ

Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện toàn diện Kết luận số 01. Huyện ủy Nông Sơn tổ chức 10 lớp quán triệt, học tập Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động.

Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay như mô hình bếp ăn thanh niên - đồng hành chống dịch, tiếng loa thanh niên, phiên chợ 0 đồng của Đoàn thanh niên; mô hình tổ tự quản về an ninh, trật tự (xã Ninh Phước ); mô hình đoạn đường tự quản xanh - sạch - đẹp của Chi hội phụ nữ thôn Bình Yên (xã Phước Ninh)…

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: TÂM LÊ
Huyện ủy Nông Sơn khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: TÂM LÊ

Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01, việc học tập và làm theo Bác tại Nông Sơn dần đi vào nề nếp, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TAGS