Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: Tự giác học và làm theo gương Bác

NG.ĐOAN (ghi) |

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, học và làm theo Bác đã trở thành sự tự giác của các tập thể, cá nhân.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Nam Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo vừa toàn diện, vừa trọng tâm.

Xác định được nội dung cụ thể, sát thực tiễn gắn với những giải pháp phù hợp, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực theo hướng khoa học, sát thực tế, gần dân, phục vụ nhân dân, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Đạo đức công vụ không còn là khái niệm xa lạ mà đã trở thành văn hóa, ứng xử trong thực thi nhiệm vụ.

Kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 những năm qua đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng văn hóa công vụ và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra và những vấn đề mới phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đảm bảo cụ thể, hiệu quả theo các quy định của Trung ương, trực tiếp là Quy định số 1224 ngày 6.5.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng công tác cán bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh. Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

TAGS