Sơ kết một năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 18.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết, đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Quảng Nam, các đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự.

Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín khẳng định, trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Tỉnh ủy Quảng Nam chú trọng những nội dung cốt lõi, nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc thực hiện chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và với các nhiệm vụ chính trị nên đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến phải gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời nhấn mạnh, để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu quả, thiết thực, đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu phải đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện. Cùng với đó, cần chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giao ban chia sẻ kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến...

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm đầu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Trần Vỹ - công tác tại phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My là gương điển hình được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen đợt này.

NGUYÊN ĐOAN