NĂM MƯƠI NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

Soi rọi lại để làm tốt hơn

HÀN GIANG |

Hội thảo khoa học “Quảng Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức sáng ngày 4.9, tiếp tục ôn lại, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là về công tác xây dựng Đảng mà Bác Hồ đã căn dặn trong Di chúc thiêng liêng.

Quang cảnh hội thảo sáng qua 4.9. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội thảo sáng qua 4.9. Ảnh: N.Đ
 

Rèn luyện chữ "tâm"

Phân tích về các nội dung cốt lõi của bản Di chúc, Ths. Đoàn Xuân Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chia sẻ, việc tôn vinh tác phẩm Di chúc là Bảo vật Quốc gia không có nghĩa là phải bảo quản tác phẩm như một bảo vật ở bảo tàng lịch sử mà quan trọng hơn là phải vận dụng và phát triển những tư tưởng đó trong hoàn cảnh mới. Sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân từ năm 1986 đến nay chính là sự trở lại với những quan điểm đúng đắn của Hồ Chí Minh. Sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển nên việc vận dụng những quan điểm đúng đắn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi là yêu cầu cấp bách của cuộc sống. Trong điều kiện hiện nay, để tiếp tục thực hiện những căn dặn của Người trong Di chúc, cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó. “Đặc biệt, việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là tỏ rõ sự biết ơn Bác Hồ, tự hào và tự nguyện làm theo Người. Nêu gương về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Phú nói.

Chia sẻ về kết quả vận dụng lời căn dặn của Bác Hồ về công tác cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn - Phan Minh Dũng khẳng định, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ thị xã đề ra, những năm qua, Điện Bàn luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, với yêu cầu phải thực sự “vừa hồng vừa chuyên”, “vừa có tâm vừa có tầm”; trong đó chữ “tâm” là yếu tố hàng đầu. Chữ “tâm” này không chỉ gói gọn trong việc thực hiện “tròn vai” đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp... mà còn rộng hơn là mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của cán bộ, nhất là trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách cần đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. “Cán bộ là những người trực tiếp tham gia soạn thảo, ban hành các chủ trương, các quy định; đồng thời cũng là người tổ chức thực hiện những quy định ấy và đối tượng tác động chính là cộng đồng, là người dân. Do vậy, khi hoạch định các chủ trương, xây dựng các quy định cần suy nghĩ thấu đáo, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến từ cộng đồng và dự lường những khó khăn, vướng mắc từ địa phương, cơ sở mà quyết định. Đó chính là cái tâm của người cán bộ” - ông Dũng tâm tình.

Truyền cảm hứng

Trong Di chúc để lại, ngay sau phần nói về Đảng, Bác Hồ căn dặn Đảng ta phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên; đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội “vừa hồng vừa chuyên”. Phó Bí thư Tỉnh đoàn - anh Lê Quang Quỳnh bày tỏ, những lời dạy ân cần và tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, là định hướng quan trọng thôi thúc tuổi trẻ Quảng Nam xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, vấn đề “nêu gương” phải trở thành phương thức có tác dụng thúc đẩy, truyền cảm hứng cho thanh niên. Mỗi cán bộ, đảng viên và các thế hệ đi trước không chỉ truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức lý luận mà còn phải thật sự là tấm gương trong mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống - để thanh niên học tập noi theo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” - anh Lê Quang Quỳnh bày tỏ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều điều trăn trở, lo toan khi soi rọi lại những lời di huấn thiêng liêng của Bác trước lúc đi xa. Trong công tác xây dựng Đảng, một số nơi vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng không mạnh; tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong lãnh đạo một số cơ quan, địa phương, đơn vị không tốt, thậm chí có nơi để xảy ra mất đoàn kết nội bộ. Tình thương yêu đồng chí, đồng đội không được thực hiện theo như mong muốn của Bác Hồ, đâu đó vẫn còn tình trạng kèn cựa, tranh giành địa vị. Một số nơi thực hiện không tốt công tác dân vận của Đảng, chưa tập trung lãnh đạo, giải quyết các vấn đề chính đáng của nhân dân nêu ra, làm cho người dân thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt là vào thời điểm trước đại hội Đảng bộ các cấp, đơn thư khiếu nại, tố cáo nặc danh, mạo danh bắt đầu xuất hiện và ngày càng gia tăng lên. Trong khi đó, kinh tế phát triển nhưng đời sống người dân ở một số nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa, căn cứ địa cách mạng vẫn còn nhiều khó khăn... Đây là những vấn đề đặt ra mà trong quá trình thực hiện Di chúc của Bác Hồ cần phải nghiêm túc khắc phục. "Giá trị của Di chúc sẽ mãi đồng hành với sự phát triển của quê hương, đất nước. Soi rọi lại những việc đã làm được, tiếp tục nghiên cứu để hiểu sâu sắc, tổ chức làm tốt hơn lời căn dặn của Bác Hồ, nhất là chăm lo xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng Quảng Nam phát triển" - ông Dũng nói.