Tặng bằng khen cho 46 tập thể và cá nhân thực hiện tốt Chỉ chị 03

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Hôm qua 12.5, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1436/QĐ-UBND tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 23 tập thể và 23 cá nhân theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đây là những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  

BẢO NGUYÊN