HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tạo chuyển biến thực chất

HÀN GIANG |

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn tỉnh tiếp tục xác định nội dung thực hiện theo hướng trọng tâm, đột phá; tập trung giải quyết vấn đề bức xúc từ đời sống; nhân rộng mô hình hay nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng và giao lưu các gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 năm 2019. Ảnh: N.ĐOAN
UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng và giao lưu các gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 năm 2019. Ảnh: N.ĐOAN

Hướng về cơ sở

Trong 4 năm qua, với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy đảng và người đứng đầu các cấp của huyện Nông Sơn đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho hay, trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn chú trọng hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân. Theo đó, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, vụ việc dư luận xã hội quan tâm được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo giải quyết, chủ yếu là các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển bố trí, bổ nhiệm cán bộ, tình trạng ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách, xây dựng nông thôn mới...

Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân. Qua đó, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ, thôn, xóm, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

“Thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp lựa chọn những vấn đề còn tồn tại trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để tập trung giải quyết. Trong đó, chú trọng công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; công tác nhân sự trước, trong và sau đại hội; vấn đề giải tỏa, bồi thường, giải phóng mặt bằng; vấn đề môi trường; về phong cách, lề lối làm việc; tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính… Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời rà soát, đánh giá lại chất lượng, hiệu quả các mô hình trong học tập và làm theo Bác những năm qua để duy trì, tuyên truyền, nhân rộng; định hướng xây dựng các mô hình mới theo chuyên đề năm 2020 để tổ chức thực hiện”.

(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường) 

Những hiệu quả tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết phấn đấu tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn yêu cầu nội dung học tập và làm theo Bác cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước...

“Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các cấp cần lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Quy định 08 (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương, Quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng thực chất, hiệu quả...” - ông Thái Bình nói.

Cần tạo chuyển biến 

Trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh đến mục đích tiếp tục tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của từng cá nhân. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên nhằm tạo động lực cho công cuộc đổi mới, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Đặng Hữu Lên - Bí thư Thị ủy Điện Bàn cho hay, trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 của địa phương là tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng, hệ thống chính trị tăng cường công tác dân vận, tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã. Trong đó, chú trọng nội dung xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đặt ra yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tập trung xây dựng khối đại đoàn kết trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gương mẫu trong tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phải quan tâm thực hiện việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất để tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Đặc biệt, tiếp tục xác định nội dung trọng tâm, đột phá, nhân rộng mô hình hay, sáng tạo để thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.