Thị ủy Điện Bàn sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05

MỸ LINH - THANH TÂM |

(QNO) - Ngày 19.5, Thị ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổng kết trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ảnh: L.T
Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ảnh: L.T

Hội nghị đánh giá, thông qua việc học tập và làm theo Bác đã giúp cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, hành động, việc làm cụ thể, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Những năm qua, kinh tế thị xã liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, tổng thu ngân sách đạt hơn 4.412 tỷ đồng, đạt 163,9% so với dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người hơn 53 triệu đồng/năm. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến đất mở đường, đóng góp ngày công, kinh phí cùng Nhà nước xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu. Đến nay có 39 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội nghị cũng khen thưởng 3 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” do Thị ủy Điện Bàn tổ chức. Giải Nhất tập thể thuộc về Đảng bộ xã Điện Tiến; giải Nhất cá nhân được trao cho ông Lê Nho Tuấn - Đảng bộ Quân sự thị xã.

TAGS