Thực hiện Chỉ thị 05: Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

HÀN GIANG |

Sáng 20.8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam sáng 20.8. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam sáng 20.8. Ảnh: N.Đ
 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư xúc động chia sẻ, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cho trí tuệ, tâm hồn, lương tâm của dân tộc, khí phách của thời đại, suốt đời đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, hòa bình cho nhân loại. Người là tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, không màng danh lợi cá nhân, yêu thương đồng chí, đồng bào, luôn nghiêm khắc với chính mình, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ; với phong cách làm việc bác học và dân chủ, sát thực tiễn, không quan liêu, qua loa, đại khái, luôn coi trọng tiết kiệm tiền tài, công sức của nhân dân, thực hành rộng rãi và thường xuyên dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong xã hội; tự mình làm gương để thuyết phục đồng chí, đồng bào noi theo.

Chuyển nhận thức thành hành động

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, từ năm 2003 đến nay, thực hiện các nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 4 chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh; thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo gương Bác, đi theo con đường mà Người đã lựa chọn. Trong quá trình thực hiện các chỉ thị đó, cả hệ thống chính trị, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã tích cực tham gia, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch vững mạnh, đưa đất nước ngày càng phát triển. Những kết quả đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhìn nhận về các mặt còn hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa sâu sát trong lãnh đạo, chưa thật sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung trọng tâm để quyết liệt thực hiện, những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện cụ thể. Vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thực sự gương mẫu, tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, chưa phát hiện sớm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật Đảng, hoặc bị xử lý theo pháp luật.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cần nhận thức đúng và đầy đủ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải chuyển nhận thức ấy thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học tập và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân. Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, mỗi đảng viên cần tập trung làm thật tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể: Chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thấm nhuần lời dạy, căn dặn của Bác: Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu mà nên. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Chúng ta phải tránh xa, đẩy lùi, loại trừ các biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, nể nang, dễ dãi khi kiện toàn, chuẩn bị nhân sự cấp ủy giới thiệu cho nhiệm kỳ mới. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số. Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất, năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham ô, lãng phí, tiêu cực... “Cùng với đó, tập trung khắc phục và giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Bác đã dạy, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Từng cấp ủy, chính quyền phải giải quyết hết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, những việc có thể nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân phải được đặc biệt chú ý và làm ngay” - đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Nhìn từ Quảng Nam

Cùng với cả nước, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Quảng Nam xác định là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 ở Quảng Nam được biểu hiện sinh động, rõ nét thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc, cụ thể hóa chủ trương gần dân, sát dân và sát cơ sở gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, một trong các nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05.

Nhằm biến nội dung đột phá trên thành phương châm hành động, 3 năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 1224 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo xử lý nghiêm, triệt để, không có vùng cấm; nghiêm túc thu hồi, hủy bỏ những trường hợp sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên của tỉnh tiếp tục được đổi mới, có sự chuyển biến tích cực từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, đến quy trình, phương pháp đánh giá, xếp loại, cụ thể hóa các tiêu chí để áp dụng trong từng loại hình tổ chức đảng và địa phương, đơn vị. Nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc khắc phục bệnh thành tích, chỉ đạo việc thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, sát thực tế hơn… Nhờ đó, chất lượng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nâng lên.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ngay từ cơ sở; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, lãng phí; rà soát, xác minh làm rõ, điều tra, xử lý kịp thời những vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế - xã hội phức tạp, kéo dài, các vụ án theo kết luận của Trung ương. Để cụ thể hóa chủ trương “gần dân, sát dân và sát cơ sở”, với Quảng Nam, công tác giảm nghèo được xem là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặt lên hàng đầu, chính vì thế, những năm qua công tác này gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 9%, sau 3 năm thực hiện, cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,57%. Có thể nói, kể từ khi thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình xóa đói, giảm nghèo; trong đó, ấn tượng nhất là mô hình “xóa nghèo bền vững”… đã góp phần quan trọng để Quảng Nam bước đầu thực hiện thành công giảm nghèo bền vững.

TAGS