Tọa đàm "Những giá trị cốt lõi 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ"

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 21.8, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức tọa đàm “Những giá trị cốt lõi 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của di chúc, thể hiện tình cảm tôn kính, lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời đánh giá khái quát kết quả đạt được và kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Liên hệ với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ nhận thức của mình về các giá trị cốt lõi của Di chúc Bác Hồ; đề xuất đối với Đảng, Nhà nước những giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt lời dặn dò, nhắn nhủ của Bác trước lúc đi về cõi vĩnh hằng, nhất là các giải pháp cần phải thực hiện nhằm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời đưa ra giải pháp, hành động cụ thể giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ LĐLĐ tỉnh rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó làm việc tốt hơn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng...