Tuyên dương 46 tập thể, cá nhân điển hình "Học tập và làm theo gương Bác"

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 20.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng chủ trì hội nghị; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Thọ dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo báo cáo đánh giá, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã có tác dụng tích cực đối với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên. Phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các địa phương trong tỉnh thường xuyên nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hành cần - kiệm - liêm chính - chí công vô tư; tinh thần trách nhiệm đối với công việc được nâng lên. Từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến nay, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; xử lý những sai phạm của cán bộ, đảng viên tại một số địa phương như: kiểm tra, xử lý sai phạm trong việc thực hiện chế độ chính sách tại huyện Phú Ninh; sai phạm quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Duy Xuyên; kiểm tra, xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại huyện Điện Bàn; giám sát thực hiện chính sách đất đai ở một số phường của TP.Hội An; vấn đề xử lý vi phạm về bồi thường giải phóng mặt bằng thủy điện Sông Bung 4, Sông Bung 2 tại huyện Nam Giang...

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao các kết quả tích cực trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian đến, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Xem đây là một giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian đến cần chú trọng cụ thể hóa một số quy định như Quy định 101- QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong khối cơ quan, quản lý nhà nước, Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh...

Dịp này, UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng 46 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua.

NGUYÊN ĐOAN