Tuyên dương 55 tập thể, cá nhân điển hình về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

NG.ĐOAN |

Chiều qua 2.4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Phước Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải khẳng định, thời gian qua, xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa lớn trong chỉnh đốn Đảng và phát triển xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung, tinh thần, phương pháp học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2012, Tỉnh ủy chỉ đạo gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác” với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, đến nay, hầu hết các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều đảng bộ đã tổ chức các hình thức thi tìm hiểu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để cổ vũ, động viên các ngành, địa phương, đơn vị. Trên thực tế, tại nhiều địa phương, đơn vị đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều phong trào hành động cách mạng sôi nổi; nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu về làm theo gương Bác có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng…

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải yêu cầu thời gian đến, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cần tiếp tục chú trọng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, cần nêu cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu; chú trọng làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện kỷ cương, kỷ luật, tận tụy đối với công việc, phục vụ nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó ở cơ sở; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phát huy năng lực, đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh…

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tuyên dương khen thưởng 55 tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua.

NG.ĐOAN