Tuyên dương 67 thanh thiếu nhi tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác

TUYẾT MAI |

Sáng 14.10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tuyên dương 67 thanh thiếu nhi tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, văn hóa - văn nghệ, thể thao, giữ gìn an ninh trật tự xã hội...

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Huyện đoàn Duy Xuyên đã tổ chức và tham gia 147 hội thi, cuộc thi về chủ đề “Tuổi trẻ Duy Xuyên học tập và làm theo lời Bác”, đảm nhận và hoàn thành 312 công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Ngoài ra, góp 2.480 ngày công lao động sửa chữa và xây dựng mới 93 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; trao tặng trên 100 suất học bổng và 1.500 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

TUYẾT MAI