NĂM MƯƠI NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

Vận dụng phù hợp

ĐAN NGUYÊN |

Chia sẻ nhận thức của mình về các giá trị cốt lõi của Di chúc Bác Hồ, ông Phan Xuân Thánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh nói, soi rọi vào thực tiễn hiện nay, Di chúc của Bác còn nguyên giá trị và mang tính thời đại sâu sắc.

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức tọa đàm “Những giá trị cốt lõi 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ” - nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Ảnh: N.Đ
Đảng bộ LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức tọa đàm “Những giá trị cốt lõi 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ” - nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Ảnh: N.Đ
 

Tinh thần đoàn kết

“Lời dặn dò đầu tiên trong Di chúc khi nói về Đảng, Bác nhắc nhở: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Để xây dựng đoàn kết trong Đảng, Bác Hồ căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”” - ông Thánh trình bày.

Tại buổi tọa đàm “Những giá trị cốt lõi 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ” do Đảng bộ LĐLD tỉnh vừa tổ chức, đảng viên Huỳnh Thủy - cán bộ Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh cho rằng, muốn giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, trước hết là phải tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời người đứng đầu phải có phẩm chất đạo đức, có vai trò tiền phong, gương mẫu và năng lực trong công tác lãnh, chỉ đạo; phải thực sự công bằng, công tâm trong xử lý công việc. Trong những năm qua, tại Chi bộ Tài chính - Kiểm tra, tinh thần đoàn kết trong chi bộ luôn được giữ vững; có được kết quả này là nhờ chi bộ thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan cũng như trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

“Là chi bộ ghép, về chuyên môn có đặc biệt là ban này kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ ban kia (kiểm tra tài chính đồng cấp) nên ít nhiều vẫn có những nội dung mà hai ban nhìn nhận vấn đề theo hướng khác nhau. Trong trường hợp này nếu không tranh luận một cách dân chủ, thẳng thắn, không có sự nhìn nhận một cách khách quan, đấu tranh, phê bình để xây dựng thì rất dễ nảy sinh mất đoàn kết. Sự đoàn kết nhất trí trong chi bộ luôn được giữ vững nhờ chú trọng phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình thẳng thắn, khách quan. Người lãnh đạo hai ban cũng không đặt “cái tôi” của mình vào điều hành, xử lý công việc. Các đảng viên trong chi bộ, cán bộ hai ban chuyên môn làm việc với tinh thần trách nhiệm, góp ý cởi mở, tin cậy lẫn nhau, không đoàn kết hình thức theo kiểu “bằng mặt mà không bằng lòng” - ông Thủy khẳng định.

Vì quyền lợi người lao động

Liên hệ đến vai trò, trách nhiệm của công nhân và tổ chức công đoàn trong việc thực hiện Di chúc Bác Hồ, góp phần hoàn thành tâm nguyện của Người, Bí thư Chi bộ Văn phòng LĐLĐ tỉnh - Đặng Ái Liên cho rằng, các cấp công đoàn cần thực hiện tốt chức năng cơ bản, cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, xem đây là một nội dung then chốt để thu hút đông đảo người lao động tham gia ủng hộ, tin tưởng và gắn bó với tổ chức công đoàn. Quan tâm đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần bảo đảm chế độ chính sách và từng bước nâng cao phúc lợi, lợi ích cho người lao động...

Đảng viên Lê Thị Hạnh - Phó Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh bày tỏ, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên công đoàn hiện nay phải rèn đạo đức, phong cách làm việc để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, mà cụ thể là phục vụ người lao động và cũng là để góp phần thực hiện Di chúc của Bác. Trong đó, cần tự giác thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng ý thức tôn trọng người lao động, cần quan tâm đến những vấn đề thiết thực của đời sống người lao động, nhất là đối với lao động phổ thông tại các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... Có như vậy người lao động mới toàn tâm vào công việc nơi họ làm việc.