Xét chọn 15 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đạt giải cấp tỉnh

HÀN GIANG |

Sáng qua 14.4, đồng chí Ngô Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động trong quý I.2015, bàn phương hướng nhiệm vụ quý II.2015 và chuẩn bị một số nội dung tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tại cuộc họp, Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Tỉnh ủy cho biết, Hội đồng chấm chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã xét chọn 15 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh. Hội đồng cũng đã xét chọn 9 tác phẩm đạt giải để gửi tham gia dự thi ở Trung ương. Theo đồng chí Ngô Văn Hùng, trong thời gian đến, Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Tỉnh ủy tiếp tục tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2015, hoàn thành mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI…

HÀN GIANG