Bà Trần Thị Hương cần có đơn đề nghị để được xem xét cấp thẻ BHYT

BẢO LÂM |

Ngày 10.1, ông Phạm Văn Hùng ở xã Trà Bui (Bắc Trà My) gọi điện đến đường dây nóng Báo Quảng Nam phản ánh: người nhà của ông là bà Trần Thị Hương (sinh năm 1993) là người dân tộc thiểu số cư trú tại thôn 7, xã Trà Bui, Bắc Trà My đến nay chưa được Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bắc Trà My cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Vừa rồi, chị Hương bị thương, phải nhập viện điều trị nhưng vì không có thẻ BHYT nên gặp phải khó khăn. “Tôi cho rằng, BHXH Bắc Trà My không thực hiện đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017” - ông Hùng nói.

Được biết, ngày 27.12.2016, BHXH Việt Nam có Công văn số 5243/BHXH-ST về việc cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017 trong đó có nội dung, đối với những đối tượng cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 3.112016 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo với UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các sở, ngành có liên quan, trên cơ sở danh sách gửi Ủy ban Dân tộc để trình Thủ tướng Chính phủ, chuyển trước danh sách tham gia BHYT cho cơ quan BHXH.

Khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BHXH sẽ thực hiện in thẻ BHYT và cấp phát cho đối tượng. Trường hợp đến ngày 31.12.2016, cơ quan quản lý đối tượng chưa hoàn thiện danh sách cấp thẻ BHYT đối với những đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đề nghị BHXH tỉnh tổng hợp danh sách, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh có chỉ đạo. Trường hợp cấp chậm thẻ BHYT vì nguyên nhân nói trên thì quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT vẫn được đảm bảo kể từ ngày 1.1.2017 hoặc kể từ ngày quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, cán bộ công tác tại bộ phận một cửa BHXH Bắc Trà My cho biết, đơn vị đã làm đúng tinh thần Công văn số 16/LĐTBXH-BTXH ngày 5.1 của Sở LĐ-TB&XH về cấp thẻ BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó có trường hợp của chị Trần Thị Hương. Công văn nêu trên của Sở LĐ-TB&XH nêu rõ, trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH hướng dẫn UBND cấp xã trước mắt lập danh sách đối với các đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc được hỗ trợ đóng BHYT theo định như bảo trợ xã hội, người có công cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi…). Đối với những trường hợp còn lại, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Trung  ương hoặc quyết định phê duyệt danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH sẽ hướng dẫn thực hiện sau”.

Theo BHXH tỉnh, riêng trường hợp bà Trần Thị Hương là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không thuộc diện hộ nghèo. Nhưng bà Hương thì vẫn có thể làm đơn đề nghị BHXH huyện Bắc Trà My phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện xem xét cấp thẻ BHYT.

BẢO LÂM