Bà Trần Thị Huyên chưa đủ điều kiện để được khen thưởng thành tích kháng chiến

CHÂU NỮ |

Báo Quảng Nam số ra ngày 8.11.2019 có bài “13 năm chưa giải quyết xong 1 hồ sơ chính sách”, phản ánh: vì nhiều lý do, từ năm 2006 đến năm 2019, đơn của ông Trần Văn Huấn đề nghị khen thưởng chế độ người có công đối với mẹ của ông là bà Trần Thị Huyên (SN 1937, thôn Tây Trà, xã Quế An, huyện Quế Sơn) chưa được giải quyết. 

Bài viết nêu rõ: Lãnh đạo xã Quế An và huyện Quế Sơn cam kết lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ của bà Trần Thị Huyên đúng quy định và sẽ trả lời cho gia đình trước ngày 15.11.2019.

Tuy nhiên, ngày 13.5.2020, ông Trần Văn Huấn tiếp tục đến Báo Quảng Nam trình bày nội dung: Tại sao mẹ ông - bà Trần Thị Huyên - không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng, mặc dù mẹ ông có giúp đỡ cách mạng, hồ sơ của mẹ ông có người làm chứng. Về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn. Ông Thắng khẳng định: Đối với trường hợp của bà Trần Thị Huyên, UBND huyện đã làm hết trách nhiệm. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) huyện nhiều lần họp xét để giải quyết. Đến ngày 6.1.2020, UBND huyện có Tờ trình số 01/TTr-UBND đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ đối với bà Trần Thị Huyên, mức đề nghị là Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

Ngày 13.3.2020, UBND huyện Quế Sơn nhận được Công văn số 118/BTĐKT-NV (gọi tắt là Công văn 118) của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến đối với bà Trần Thị Huyên. Theo đó, Công văn 118 đã làm rõ từng nội dung liên quan đến thành tích tham gia giúp đỡ cách mạng của bà Huyên (đối chiếu giữa bản kê khai thành tích của bà Huyên với các giấy xác nhận thành tích, quá trình công tác của người xác nhận và lịch sử đấu tranh cách mạng của xã Quế An) và một số nội dung liên quan đến hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng. Từ đó, căn cứ các quy định hiện hành về khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ, hồ sơ đề nghị khen thưởng bà Huyên chưa đảm bảo về hồ sơ, thủ tục và chưa đủ cơ sở, căn cứ để đề nghị khen thưởng theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, Công văn 118 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trả lời rất chi tiết, cụ thể về trường hợp của bà Huyên. Ngày 23.3.2020, UBND huyện Quế Sơn trả lời kết quả giải quyết đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến của bà Trần Thị Huyên bằng Công văn số 241/UBND-NC và UBND huyện cũng giải thích rõ là bà Huyên không đủ căn cứ, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định. Thế nhưng, đến nay, ông Trần Văn Huấn - con bà Huyên vẫn tiếp tục đề nghị huyện giải quyết.

13 năm chưa giải quyết xong 1 hồ sơ chính sách

DIỄM LỆ |

Báo Quảng Nam nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Văn Huấn (xã Quế An, huyện Quế Sơn) về việc giải quyết chế độ người có công đối với mẹ của ông là bà Trần Thị Huyên. Chúng tôi đã tìm hiểu vụ việc.