Chuyển tặng 1,6 triệu đồng cho gia đình cháu Ngô Trường Phát

|


Báo Quảng Nam cũng trích từ Quỹ Nhân đạo - từ thiện chuyển tặng 500 nghìn đồng đến cháu. 

M. HUẤN