Hồi âm

TÒA SOẠN |

* Sau khi đọc bài “Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Điện Bàn: Ngôi trường đặc biệt” (Báo Quảng Nam số ra ngay 20.12.2013), bạn đọc Nguyễn Thị Kim Thoa (email: missnguyenthikimthoa@gmail.com) chia sẻ: Tôi muốn tìm hiểu kỹ về mô hình nuôi dạy trẻ khuyết tật ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Điện Bàn nhằm hỗ trợ huyện Hiệp Đức mở một trường tương tự dành cho trẻ khuyết tật. Tôi rất vui mừng với những gì Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Điện Bàn đem lại cho trẻ em khuyết tật.  Qua Báo Quảng Nam, tôi mong muốn Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Điện Bàn giúp tôi định hướng được mô hình trường lớp, trang thiết bị, nhân sự, đặc biệt là thầy cô giáo và người phục vụ.

- Tòa soạn Báo Quảng Nam rất cảm kích trước tấm lòng và dự định của bạn Nguyễn Thị Kim Thoa. Tòa soạn sẽ liên hệ với Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Điện Bàn để cung cấp thông tin đến bạn (qua email) trong thời gian sớm nhất.

TÒA SOẠN