Hồi âm bài báo "Ngôi nhà bỏ lại giữa vùng dự án": Chủ đầu tư đã bố trí đất tái định cư cho hộ ông Dâng

BÁO QUẢNG NAM |

Sau khi Báo Quảng Nam đăng bài “Ngôi nhà bỏ lại giữa vùng dự án”, ngày 16.9, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có văn bản  (số 672/KTM-TTBT) thông tin lại những nội dung báo phản ánh. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đề nghị UBND huyện Núi Thành thống nhất chủ trương cho áp giá bồi thường theo đơn giá mới (theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 22.12.2014 của UBND tỉnh)  đối với hạng mục nhà ở và vật kiến trúc khấu trừ giá trị trước đây theo quyết định cũ phê duyệt năm 2003 đối với hộ  ông Phạm Văn Dâng (xã Tam Quang, Núi Thành). Đối với vật kiến trúc phát sinh ngoài danh mục vật kiến trúc theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt năm 2003 đề nghị kiểm kê áp giá bồi thường 100% theo quy định hiện hành. Thống nhất chủ trương bố trí 1 lô đất tái định cư chính, hộ ông Dâng nộp tiền sử dụng đất tái định cư theo đơn giá bồi thường trước đây; xem xét chủ trương thống nhất cho mua 1 lô đất tái định cư phụ nộp 100% tiền sử dụng đất nếu ông Dâng có đơn và được UBND xã Tam Quang xác nhận đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Báo Quảng Nam hoan nghênh tinh thần tiếp thu của chủ đầu tư dự án tái định cư xã Tam Quang - Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

BÁO QUẢNG NAM